Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na webu sysnet.cz

Obsah dokumentu

Shromažďování Vašich osobních údajů

Pokud budeme potřebovat údaje, které Vás budou identifikovat (osobní údaje) nebo které nám umožní vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež jste si vyžádali, požádáme Vás o ně. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vaší osobou, mohou obsahovat vaše jméno a příjmení, titul, název vaší společnosti nebo organizace, váš pracovní e-mail, telefon do práce, adresu do práce nebo domů, informace o vaší pozici v zaměstnání nebo informace o vaší společnosti.

Web sysnet.cz může shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se tito uživatelé přihlašují k Internetu, datum a čas jejich přístupu na tento web, stránky, které z webu sysnet.cz otvírají, a internetovou adresu webu, ze kterého se na web sysnet.cz přímo připojili. Tyto informace slouží ke zlepšení tohoto webu, analýze trendů a správě webu. Pro statistické účely web sysnet.cz také může shromažďovat některé informace o hardwaru a softwaru.

Nahoru...

Použití osobních údajů

Osobní údaje shromážděné na tomto webu (sysnet.cz) budou používány k jeho provozu a k poskytování služeb, které jste si vyžádali nebo k nimž jste dali souhlas.

Za účelem podpory takových způsobů využití může společnost SYSNET použít osobní údaje k poskytování účinnějších zákaznických služeb, ke zlepšení webu sysnet.cz a všech souvisejících služeb společnosti SYSNET a ke zjednodušení používání tohoto webu tím, že bude eliminována nutnost opakovaně zadávat stejné informace, nebo přizpůsobením webu konkrétním preferencím či zájmům.

Vaše osobní údaje můžeme využít k tomu, abychom Vám poskytli důležité informace o produktu nebo službě, které používáte, včetně důležitých aktualizací a upozornění.

Údaje o návštěvnosti webu můžeme kombinovat s anonymními demografickými informacemi pro výzkumné účely. Tyto informace můžeme dohromady využít ke zvýšení atraktivnosti obsahu. V některých částech webu sysnet.cz s omezeným vstupem můžeme, s Vaším souhlasem, zkombinovat údaje o návštěvnosti webu s vašimi osobními informacemi, abychom vám poskytovali obsah přizpůsobený pro Vás. Jestliže souhlas nedáte, přizpůsobené informace poskytovat nebudeme a nebudeme kombinovat vaše osobní informace s údaji o návštěvnosti webu.

Společnost SYSNET může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon nebo v dobré víře, že taková akce je nezbytná k

  1. zachování zákonů nebo dodržení právního postupu zachovávaného společností SYSNET nebo Webem;
  2. ochraně nebo obraně práv nebo vlastnictví společnosti SYSNET a jejích webů; nebo
  3. v naléhavým případech k ochraně bezpečí zaměstnanců a obchodních partnerů společnosti Microsoft, uživatelů produktů a služeb společnosti Microsoft nebo veřejnosti.

Osobní údaje shromážděné na tomto webu mohou být uloženy a zpracovány v Čeké republice nebo jiné zemi, ve které společnost SYSNET má příslušná zařízení. Společnost SYSNET dodržuje platné zákony týkající se ochrany soukromí a osobních údajů

Nahoru...

Kontrola nad Vašimi osobními údaji

Pokud v tomto prohlášení není uvedeno jinak, nebudou osobní údaje, které na tomto webu poskytnete, bez Vašeho souhlasu sdělovány mimo společnost SYSNET. Ke svým osobním údajům máte přístup pouze, pokud jste je poskytli přímo společnosti SYSNET. V případě, že jsou Vaše osobní údaje součástí sdílené adresářové služby zákazníka společnosti SYSNET, nebudete moci na webu sysnet.cz tyto údaje měnit.

Z webu sysnet.cz můžeme periodicky nebo ad-hoc odesílat e-maily s informacemi o službách nebo problémech se zabezpečením, které souvisejí se službou, kterou jste si vyžádali, nebo s potvrzením, že jste si službu vyžádali. U některých služeb poskytovaných na webu sysnet.cz je kontakt se zákazníkem jejich pevnou součástí. Nebudete moci zvolit zrušení odběru těchto zpráv, protože jsou považovány za základní součást zvolené služby.

Nahoru...

Přístup k Vašim osobním údajům

Osobní údaje, které jste zadali na tomto webu, si můžete projít a upravit v modulu Registrace uživatelů webu sysnet.cz. Před zobrazením osobních informací budete požádáni o zadání přihlašovacích údajů.

Nahoru...

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Společnost SYSNET věnuje ochraně zabezpečení vašich osobních údajů velkou pozornost. Pomocí celé řady zabezpečovacích technologií a postupů pomáháme chránit Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme například na počítačových serverech s omezeným přístupem, jež se nacházejí v zabezpečených zařízeních. Kromě toho při přenosu citlivých osobních informací přes Internet chráníme tyto údaje šifrováním, například protokolem SSL (Secure Socket Layer).

Nahoru...

Ochrana osobních údajů dětí

Web sysnet.cz je web pro obecnou veřejnost a neshromažďuje vědomě žádné osobní údaje dětí.

Nahoru...

Soubory cookie

Na webu sysnet.cz používáme soubory cookie, abychom zajistili integritu registračního procesu a umožnili osobní přizpůsobení tohoto webu. Soubor cookie je malý textový soubor umístěný na pevném disku serverem webové stránky. Soubory cookie nelze zneužít ke spuštění programů nebo zanesení virů do počítače. Soubory cookie jsou jedinečně přiřazeny vám a může je číst pouze webový server v doméně, která Vám soubor cookie vydala.

Jedním z primárních účelů souborů cookie je poskytovat usnadňující funkce, které Vám ušetří čas. Jestliže si například přizpůsobíte webovou stránku nebo budete procházet webem, soubor cookie při následujících návštěvách připomene webu specifické informace ohledně těchto vašich preferencí. To zjednodušuje proces zobrazování relevantního obsahu, usnadňuje navigaci na webu atd. Jakmile se na webový server vrátíte, mohou být dříve zadané informace načteny, abyste mohli snadněji používat funkce webu, které jste si přizpůsobili.

Při doručování souboru cookie na náš web mohou asistovat webové signály (beacon), známé také jako technologie clear gif nebo značky akcí. Tato technologie je nástroj, který používáme ke kompilaci úhrnných statistických údajů o využití webu sysnet.cz, například kolik uživatelů kleplo na klíčové prvky (např. odkazy nebo grafiku) na webu sysnet.cz. Úhrnné statistické údaje o webu můžeme sdělit partnerským společnostem.

Soubory cookie můžete přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, nastavení prohlížeče však většinou můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookie odmítal. Jestliže budete soubory cookie odmítat, nebudete pravděpodobně moci plně využívat interaktivní funkce tohoto webu nebo jiných webů.

Nahoru...

Použití webových majáků (beacon)

Webové stránky sysnet.cz mohou obsahovat elektronické obrázky známé jako webové majáky (někdy označované jako soubory GIF tvořené jedním pixelem), které na webu sysnet.cz umožňují sčítat uživatele, kteří navštívili jednotlivé stránky a poskytovat související služby. Web sysnet.cz může webové majáky vkládat do reklamních e-mailových zpráv nebo zpravodajů za účelem zjištění, zda byla zpráva otevřena a zda s ní byla provedena nějaká akce.

Některé z těchto webových majáků mohou být vloženy jinými poskytovateli služeb s cílem zjištění účinnosti reklamních kampaní nebo e-mailových komunikačních materiálů. Tyto webové majáky mohou být uvedenými poskytovateli služeb použity k uložení trvalého souboru cookie do počítače. To umožní poskytovatelům služeb identifikovat počítač při každé návštěvě webové stránky nebo otevření e-mailu a shromažďovat anonymní informace týkající se zobrazených stránek. Na webu sysnet.cz je zakázáno použití webových majáků ke shromažďování osobních informací nebo přístupu k nim.

Nahoru...